Valberedning

Vid ordinarie stämma väljer bostadsrättsföreningen Ingemar 13 medlemmar en valberedning.

Valberedning 2019-2020

Jan Sjödahl - sammankallande
Per Kurlberg
Markus Åvall