Trivsel i föreningen

För vår gemensamma trivsel har vi skrivit ned några riktlinjer för att vi alla skall trivas tillsammans i vår förening.

Bostadsrättsföreningen äger fastigheten som består av hus och tomt. Den som äger en lägenhet är medlem i föreningen och delar fastigheten med övriga medlemmar. I vår förening har vi en hyresgäst. 

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt med de regler som gäller för sådana. Föreningens stadgar finns här att läsa.

Tillsammans är vi ansvariga för vår gemensamma egendom och ekonomi. Det blir trevligt om vi alla hjälps åt att hålla fint och plocka upp efter oss. 

Fastighetsförvaltning mm

Föreningen har avtal med Storholmen i Stockholm ang teknisk förvaltning, fastighetsskötsel samt lokalvård. Om det uppstår skador på vårt hus eller gemensamma utrymmen, skall detta anmälas till Storholmens felanmälan, telefon 0771-786 746. 

Hyra ut sin lägenhet i andra hand

För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs styrelsens skriftliga godkännande i förväg och föreningen har även rätt att ta ut en avgift för det. Läs mer om reglerna i stadgarna. 

Renovera din lägenhet

Ibland vill man förnya och komplettera sin lägenhet. Vid renovering, när det gäller väsentliga förändringar, måste man få styrelsens godkännande. Läs gärna mer om de regler som gäller vid renovering på hemsidan. 

Port och Trapphus

Se till att portdörren går i lås efter dig vid in- eller utpassage till huset. Detta är ett enkelt sätt att minska risken att få oinbjudna gäster. Trapphusen städas en gång i veckan året runt. Entréerna en gång i veckan under sommarhalvåret och två gånger i veckan under vinterhalvåret. 

Porttelefonen kan kopplas till din telefon så att dina gäster trycker in ditt namn och sedan ring. Då ringer det i din telefon och du kan öppna genom att trycka på ”*” eller ”5”, att neka tillträde tryck på ”#”.
För att det ska fungera så ska du anmäla ditt telefonnummer på en blankett (se sista sidan) och lämna i BRF:ens brevlåda på Roslagsgatan 44. 

Gården

Vår fina gård sköts om av oss i föreningen. Gården kan bokas på en almanacka som hänger i tvättstugan. Det finns bord och stolar som kan användas, kom ihåg att ställa undan de efter användning så att de skyddas och håller sig fina länge.  

Grillen får också användas, ett tips är att använda grillfolie så är den lättare att göra ren efteråt.

Katter skall hållas under uppsikt och hundar skall vara kopplade, så att de inte stör eller förorenar. Apropå föroreningar så lämnar vi givetvis inte heller några cigarettfimpar på gården. Tänk på barnen som leker på gården samt allas vår trivsel.

Cyklar och barnvagnar

Cyklar, barnvagnar mm får ej förvaras i porten eller trapphusen då de är klassade som utrymningsvägar vid brand. 

Cykelrum

Huset har tre cykelförråd. Det första finns i Ingemarsgatans entréhall. Det andra öppnas från Ingemarsgatan via en dörr bredvid entrén. Det tredje finns inne i Roslagsgatans entréhall, dörren närmast gården. Alla öppnas med kodnyckel.

Barnvagnsrum

Inne i Roslagsgatans entréhall, dörren närmast gården finns rummet för förvaring av barnvagnar. Dörren öppnas med kodnyckel.

Pulkor och dylikt

I stora cykelförrådet i Ingemarsgatans entréhall finns det förvaringshyllor för pulkor och dylikt.

Brandsäkerhet

Brandinspektion genomförs regelbundet och våra brandsäkerhetsregler finns uppsatta i trapphusen. De finns även på hemsidan. 

Musik, party mm

Det är alltid trevligt med fest och firande. Om ni har planerat in en fest eller några andra trevligheter är det bra om ni innan festen informerar era grannar eller sätter en lapp i porten att ni skall ha fest. Acceptansen brukar öka markant om man har blivit informerad. 

Normalt skall ”frid råda” både inomhus och på gården mellan 23:00 -07:00. På söndagsmorgnar ser vi mycket gärna att friden råder längre.

Dessa riktlinjer finns för att öka vår trivsel i föreningen och de har antagits av styrelsen i oktober 2015. De skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen. 

Har du frågor eller synpunkter, ta gärna kontakt med styrelsen.

sv_SESvenska