Framtidsvisioner

Vi satsar på långsiktig lönsamhet och på en hållbar planering för miljön. Vi var bland de första bostadsrättsföreningarna att satsa på bergsvärme vilket idag gör att våra värmekostnader drastiskt sjunkit. I bästa fall kan vi även komma att sälja överskottsvärme till Vattenfall. Planer finns även på att installera vindsnurror på taket för att driva ventilation, pumpar mm. som håller byggnaden i trim. En mycket naturvänlig och samtidigt ekonomisk lösning. Har du några idéer på förbättringar och ambitioner som du anser att föreningen ska sikta på? Skriv gärna en kommentar nedan eller skicka oss ett e-mail.
We aim on long-term profitability and a sustainable plan for the environment. We are among one of the first housing cooperatives to invest in a drilled ground heat system. A system which today enables our heating costs to drop. Eventually we may also sell the excess heat back to Vattenfall. There are also plans to install wind turbines on the roof to power the ventilation, pumps, etc.. which keeps the building running smoothly. Very nature-friendly while economical solution. Do you have any ideas or suggestions for improvements, and any ambitions that you think that the association (Brf.) should aim for? Please write a comment below or send us an e-mail.

sv_SESvenska