Kategorier
Om föreningen

Porttelefoner och låssystem

Kompletterande information kring våra nya porttelefoner samt låssystem (vårt skalskydd). Läs detta noga, det är mycket information!

Lite bakgrund:

Vi har bytt leverantör av lås och passersystem, från Safeteam till Bergs Lås. Vi har haft en del icke inbjudna individer som skaffat tillträde till fastigheten. Det har lett till händelser som involverar svårförklarliga tillgrepp och passager genom våra låssystem. Vårt nuvarande system med nycklar, porttelefoner, blippar, koder, IR öppnare etc är synnerligen komplicerat, inte säkert och består av ett lapptäcke av olika saker. Vi har åtta olika system för passage av olika dörrar i byggnaden.

sv_SESvenska