Kategorier
Om föreningen

Vårens städdag söndagen den 10 maj

Vi sat­sar på att vi kan hål­la en städ­dag och upp­re­par tidi­ga­re suc­cé­er där vi sam­las och tar hand om vår fas­tig­het!

Sam­ling kl. 10:30 på inner­går­den.

Efter städ­da­gens slut ser­ve­ras lite att äta och dric­ka. Mis­sa inte det­ta till­fäl­le att lära kän­na huset och era gran­nar!

Kul om vi blir ett rik­tigt stort gäng, då går det lätt och snabbt att få myc­ket gjort!