Kategorier
Om föreningen

Laddstolpar

Grattis medlemmar BRF I13!

Nu har alla medlemmar med garageplats möjlighet att ladda sin bil smidigt och effektivt. Denna fina tjänst har en lite kostnad kopplad till sig som utgår bara ifall man väljer att aktivera tjänsten. Mer information om det praktiska har skickats via e-post till alla medlemmar.

Lösningen är installerad och hanteras av en ledande aktör på marknaden och är väl dimensionerad för nuvarande och kommande behov. Lösningen säkerställer att fastighetens viktiga elbehov prioriteras före laddning.

Under Mars månad kommer ett arbete att göras ytterligare som innebär förbättringar av nuvarande kapaciteten men redan nu finns det mer än tillräckligt baserat på antal elbilar i garaget.

Denna tjänst gör vår BRF ännu mer attraktiv och modern både för nuvarande medlemmar och kommande.

Kategorier
Om föreningen

Städdag 9 maj

Vårens städdag är som tidigare meddelats söndagen 9:e maj!

Vi upprepar tidigare succéer och samlas för en städdag då vi tar hand om vår fastighet! Det verkar som att vi får uppehåll i regnandet på söndag förmiddag.

Samling kl. 10:30 på innergården.

Agendan för dagen, och den styrs naturligtvis av hur många vi är:

 1. Städa tvättstugan
 2. Städa soprummet.
 3. Städa cykelrum på Ingemarsgatan.
 4. Städa cykelrum på Roslagsgatan. 
 5. Rengöra galler till luftsystem, mest innergården.
 6. Rengöra och plocka in möbler från gården. 
 7. Ta bort saker i trapphusen enligt brandöversyn.
 8. Tvätta hissdörrar och plåtar, insida, Ingemarsgatan 5.
 9. Avslut med korvgrillning.

Efter städdagens slut serveras lite att äta och dricka. Missa inte detta tillfälle att lära känna huset och era grannar!

Kul om vi blir ett riktigt stort gäng, då går det lätt och snabbt att få mycket gjort! 

Anmäl er gärna i förväg så vi kan planera inköp av mat

Kategorier
Om föreningen

Internet & TV-avgift

Beslut har tagits om att helt slopa den internet och TV-avgift om 225 kr som föreningen tar ut av medlemmarna.

gammal tv

Avgiften slopas from 1 januari 2021. Som tidigare redovisats har föreningen en lägre utgift än vad som tas ut. Anledningen till den högre avgiften var att bygga kassa till en investering för installation av nya kablar för internet i huset Ingemarsgatan 5. Det har dock visat sig svårt att hitta en rimlig lösning, dvs en bra teknisk lösning till en vettig investering. Dessutom är de gamla 5E kablarna dugliga till mer än 100/100 Mbit och av det skälet har styrelsen beslutat att vänta med nya kablar.

Detta tillsammans med att vårt baspaket för TV med Comhem i dagsläget, och efter slopandet av de analoga kanalerna, är minimalt och som dessutom går ut i mars, ger grund för att slopa avgiften för TV och internet. Det innebär en intäktsminskning på 113 400 kr på årsbasis men att utgifterna ligger kvar på 50% av det fram till mars då utgiften för TV försvinner eller ersätts av nytt abonnemang. Internet fortsätter i sitt nuvarande abonnemang ytterligare två år.

Kategorier
Om föreningen

Porten Ingemarsgatan 5

Under det senaste halvåret har vi fortsatt haft ett antal problem med portöppnaren på Ingemarsgatan 5. De kan härledas till ett par tekniska problem som nu sannolikt är fixade, samt att man helt felaktigt vridit på strömställaren ovanför porten. Vänligen gör inte det!

Vi kommer nu att beställa en omkoppling så att den strömställaren inte går att komma åt. Skall ni ställa upp porten, gör det på ett enkelt sätt genom att sätta ett snöre mellan handtag och den stupränna som finns bredvid porten. Skall ni ut med större saker, se till att öppna även sidoljuset, få bättre utrymme så att inte porten skadas. Skadar ni porten så säg till, det är enklare och vi slipper försöka leka detektiver för att hitta vem som är ansvarig.

Kategorier
Om föreningen

Hösten 2020

Vi summerar en sommar av det mer märkliga slaget. Styrelsen har hållit sig uppdaterad och följt utvecklingen av Covid-19.                  

Ett tidigt beslut i våras var att vi skulle vara mer restriktiva vad gäller utgifter och investeringar till förmån för att bygga extra kassa och stå starka i det ögonblick något oförutsett händer under denna osäkra period.

I dag har vi ca 1,3 miljoner i kassan och det efter att vi under perioden betalat bland annat den nya installationen av fjärrvärmeväxlare vilken gjordes i december -19, bara det en halv miljon kronor. Ytterligare investeringar på ca 200’ kr har gjorts, alla härrör från kompletteringar till värmeväxlaren men också de betalats under vår period av mer restriktiv kassahållning.

Vi kommer dessutom fylla på kassan ytterligare vid kommande kvartalsskifte.

Det visar att vi fortsättningsvis har starkt kassaflöde samt håller fast vid amortering om minst 500’ kr varje år och minst 500’ kr kvar i kassan efter amortering.

Vår hyresgäst Modigo har visat sig vara ett riktigt lyckokast. De verkar helt opåverkade av rådande Coronasituation. Av det skälet har styrelsen gjort bedömningen att vi kan lätta en del på den restriktiva kassahållningen och påbörja ett försiktigt program av underhåll och förbättringar.

Kategorier
Om föreningen

Ny Förvaltare-Storholmen

Vi börjar så smått att komma igång med vår nya förvaltare Storholmen och det bådar verkligen gott! Många saker som kommer att bli enklare för alla inklusive styrelsearbete i vissa fall. Att det dessutom innebär en besparing på ca 35’ kr per år gör det än mer inspirerande.

Med ny förvaltare så kommer nya hyresavier för sista kvartalet ut nu i dagarna.

Storholmen kommer även att utarbeta en ny underhållsplan för våra fastigheter. Den kommer ligga till grund för hur investeringstakten framöver kommer att se ut och blir därför ledan i den försiktiga program av underhåll och förbättring som nämnts ovan.

Kategorier
Om föreningen

Garagestädning 12 okt.

08:00 – 16:00, måndagen den 12:e oktober (2020) skall alla bilar och motorcyklar vara ute ur garaget. Det gäller också alla övriga personliga ägodelar och utrustning.

Passar också på att påminna om den brandinspektion som görs två gånger om året. Den säger att man inte kan ha lösa föremål som inte hör till fordonen på p-platserna. Förhoppningen är att ni tar bort det i god tid innan garagestädning senast 10/10. Alternativet är att de tas bort på husets städdag den 11/10.

Kategorier
Om föreningen

Cykelförråd 2020

Vi har behov av att drastiskt dra ned på allt som förvaras i dessa förråd. Där det är möjligt behöver vi reducera cyklar, barnvagnar, pulkor etc.

Styrelsens bedömning är att vi fortfarande kan få undan en hel del och därigenom slutligen få en uppfattning om hur mycket plats vi kan frigöra för att alla skall få plats med sina cyklar och barnvagnar.

Målsättningen är att detta skall vara klart senast lördagen den 10/10, dvs dagen innan höstens städdag. Styrelsen organiserar bortforsling av det som sen skall iväg.

Resultatet av detta blir att allt det som är kvar efter genomgång kommer att fraktas iväg. Styrelsen kommer att sätta vita buntband på alla cyklar, barnvagnar och pulkor. Vi ber er alla att avlägsna banden på de cyklar, barnvagnar och pulkor ni använder innan 10/10.

Cyklar, barnvagnar och pulkor, vars band sitter kvar den 10/10, kommer att avlägsnas från förråden och lagras i 3 månader för att därefter kastas eller skänkas.

Om vi gör detta noggrant kommer möjligheterna till riktigt bra cykelrum öka väsentligt och sannolikt gå att genomföras!

Kategorier
Om föreningen

Städdag 11 oktober 2020

Vi upprepar tidigare succéer och samlas för en städdag då vi tar hand om vår fastighet!

Samling kl. 10:30 på innergården.

Agendan för dagen,  den styrs naturligtvis av hur många vi är:

 1. Städa tvättstugan
 2. Städa soprummet.
 3. Göra rent sopkärlen.
 4. Städa cykelrum på Ingemarsgatan.
 5. Städa cykelrum på Roslagsgatan.
 6. Rengöra galler till luftsystem, mest innergården.
 7. Städa ur teknikrum och pannrum.
 8. Fylla fogmassa mellan fasadsten och trottoarsten.
 9. Montera takplåtar i entré Ingemarsgatan.
 10. Rengöra och plocka in möbler från gården.
 11. Ta bort saker i trapphusen enligt brandöversyn.
 12. Tvätta hissdörrar och plåtar, insida, Ingemarsgatan 5.
 13. Montera fästen för handtag i hissen
 14. Plus det vi hinner hitta fram till städdagen.
 15. Avslut med korvgrillning.

Efter städdagens slut serveras lite att äta och dricka. Missa inte detta tillfälle att lära känna huset och era grannar!

Vi hjälps åt med att hålla avstånd!

Kul om vi blir ett riktigt stort gäng, då går det lätt och snabbt att få mycket gjort!

Anmäl er till styrelsen så vi kan planera!

 Via brevlåda i Roslagsgatans entré eller via hemsidan/kontakt)

Kategorier
Om föreningen

Vårens städdag söndagen den 10 maj

Samling kl. 10:30 på innergården.

Efter städdagens slut serveras lite att äta och dricka. Missa inte detta tillfälle att lära känna huset och era grannar!

Kul om vi blir ett riktigt stort gäng, då går det lätt och snabbt att få mycket gjort!

sv_SESvenska