Kategorier
Om föreningen

Garagestädning 12 okt.

08:00 – 16:00, måndagen den 12:e oktober (2020) skall alla bilar och motorcyklar vara ute ur garaget. Det gäller också alla övriga personliga ägodelar och utrustning.

Passar också på att påminna om den brandinspektion som görs två gånger om året. Den säger att man inte kan ha lösa föremål som inte hör till fordonen på p-platserna. Förhoppningen är att ni tar bort det i god tid innan garagestädning senast 10/10. Alternativet är att de tas bort på husets städdag den 11/10.

sv_SESvenska