Kategorier
Om föreningen

Städdag 9 maj

Vårens städ­dag är som tidi­ga­re med­de­lats sön­da­gen 9:e maj!

Vi upp­re­par tidi­ga­re suc­cé­er och sam­las för en städ­dag då vi tar hand om vår fas­tig­het! Det ver­kar som att vi får uppe­håll i reg­nan­det på sön­dag förmiddag.

Sam­ling kl. 10:30 på inner­går­den.

Agen­dan för dagen, och den styrs natur­ligt­vis av hur många vi är:

  1. Stä­da tvättstugan
  2. Stä­da soprummet.
  3. Stä­da cykel­rum på Ingemarsgatan.
  4. Stä­da cykel­rum på Roslagsgatan. 
  5. Ren­gö­ra gal­ler till luft­sy­stem, mest innergården.
  6. Ren­gö­ra och ploc­ka in möb­ler från gården. 
  7. Ta bort saker i trapp­hu­sen enligt brandöversyn.
  8. Tvät­ta hiss­dör­rar och plå­tar, insi­da, Inge­mars­ga­tan 5.
  9. Avslut med korvgrillning.

Efter städ­da­gens slut ser­ve­ras lite att äta och dric­ka. Mis­sa inte det­ta till­fäl­le att lära kän­na huset och era grannar!

Kul om vi blir ett rik­tigt stort gäng, då går det lätt och snabbt att få myc­ket gjort! 

Anmäl er gär­na i för­väg så vi kan pla­ne­ra inköp av mat