Kategorier
Om föreningen

Cykelförråd 2020

Vi har behov av att drastiskt dra ned på allt som förvaras i dessa förråd. Där det är möjligt behöver vi reducera cyklar, barnvagnar, pulkor etc.

Styrelsens bedömning är att vi fortfarande kan få undan en hel del och därigenom slutligen få en uppfattning om hur mycket plats vi kan frigöra för att alla skall få plats med sina cyklar och barnvagnar.

Målsättningen är att detta skall vara klart senast lördagen den 10/10, dvs dagen innan höstens städdag. Styrelsen organiserar bortforsling av det som sen skall iväg.

Resultatet av detta blir att allt det som är kvar efter genomgång kommer att fraktas iväg. Styrelsen kommer att sätta vita buntband på alla cyklar, barnvagnar och pulkor. Vi ber er alla att avlägsna banden på de cyklar, barnvagnar och pulkor ni använder innan 10/10.

Cyklar, barnvagnar och pulkor, vars band sitter kvar den 10/10, kommer att avlägsnas från förråden och lagras i 3 månader för att därefter kastas eller skänkas.

Om vi gör detta noggrant kommer möjligheterna till riktigt bra cykelrum öka väsentligt och sannolikt gå att genomföras!

sv_SESvenska