Kategorier
Om föreningen

Hösten 2020

Vi summerar en sommar av det mer märkliga slaget. Styrelsen har hållit sig uppdaterad och följt utvecklingen av Covid-19.                  

Ett tidigt beslut i våras var att vi skulle vara mer restriktiva vad gäller utgifter och investeringar till förmån för att bygga extra kassa och stå starka i det ögonblick något oförutsett händer under denna osäkra period.

I dag har vi ca 1,3 miljoner i kassan och det efter att vi under perioden betalat bland annat den nya installationen av fjärrvärmeväxlare vilken gjordes i december -19, bara det en halv miljon kronor. Ytterligare investeringar på ca 200’ kr har gjorts, alla härrör från kompletteringar till värmeväxlaren men också de betalats under vår period av mer restriktiv kassahållning.

Vi kommer dessutom fylla på kassan ytterligare vid kommande kvartalsskifte.

Det visar att vi fortsättningsvis har starkt kassaflöde samt håller fast vid amortering om minst 500’ kr varje år och minst 500’ kr kvar i kassan efter amortering.

Vår hyresgäst Modigo har visat sig vara ett riktigt lyckokast. De verkar helt opåverkade av rådande Coronasituation. Av det skälet har styrelsen gjort bedömningen att vi kan lätta en del på den restriktiva kassahållningen och påbörja ett försiktigt program av underhåll och förbättringar.

sv_SESvenska