Kategorier
Om föreningen

Hösten 2020

Vi summerar en sommar av det mer märkliga slaget. Styrelsen har hållit sig uppdaterad och följt utvecklingen av Covid-19.                  

Ett tidigt beslut i våras var att vi skulle vara mer restriktiva vad gäller utgifter och investeringar till förmån för att bygga extra kassa och stå starka i det ögonblick något oförutsett händer under denna osäkra period.

I dag har vi ca 1,3 miljoner i kassan och det efter att vi under perioden betalat bland annat den nya installationen av fjärrvärmeväxlare vilken gjordes i december -19, bara det en halv miljon kronor. Ytterligare investeringar på ca 200’ kr har gjorts, alla härrör från kompletteringar till värmeväxlaren men också de betalats under vår period av mer restriktiv kassahållning.

Vi kommer dessutom fylla på kassan ytterligare vid kommande kvartalsskifte.

Det visar att vi fortsättningsvis har starkt kassaflöde samt håller fast vid amortering om minst 500’ kr varje år och minst 500’ kr kvar i kassan efter amortering.

Vår hyresgäst Modigo har visat sig vara ett riktigt lyckokast. De verkar helt opåverkade av rådande Coronasituation. Av det skälet har styrelsen gjort bedömningen att vi kan lätta en del på den restriktiva kassahållningen och påbörja ett försiktigt program av underhåll och förbättringar.

Kategorier
Om föreningen

Julklappspapper

Viktigt inför julen! Vi kan inte slänga julklappspapper och kartonger i hushållssoporna! Det kommer bara leda till att soporna ej hämtas. Vi har 300 m till avfallsanläggningen i berget och ännu närmare till sopsorteringar, väldigt bra och priviligierat för oss!

Kategorier
Om föreningen

Värmeväxlaren

Nu är den nästan 30 år gamla värmeväxlaren utbytt. Vi har fått ett modernt system som väsentligen förbättrar vårt sätt att värma varmvatten samt värma huset. Det är, som kommunicerats tidigare, en stor investering, ca 500 000 kr, men den gamla anläggningen läckte samt att funktionen i dåtidens konstruktion inte var lika effektiv. Vi får dessutom ett bättre styr och larmsystem för att optimera våra kostnader samt funktioner.

sv_SESvenska