Kategorier
Om föreningen

Värmeväxlaren

Nu är den nästan 30 år gamla värmeväxlaren utbytt. Vi har fått ett modernt system som väsentligen förbättrar vårt sätt att värma varmvatten samt värma huset. Det är, som kommunicerats tidigare, en stor investering, ca 500 000 kr, men den gamla anläggningen läckte samt att funktionen i dåtidens konstruktion inte var lika effektiv. Vi får dessutom ett bättre styr och larmsystem för att optimera våra kostnader samt funktioner.

Vi har också funnit att våra bergvärmepannor har gått väldigt hårt under lång tid. Det innebär att borrhålen där man plockar upp energin för att värma huset tappar en stor del av sin effektivitet och en av anledningarna att värmen i huset ibland inte håller måttet. Av det skälet delar vi nu upp vårt system så att fjärrvärmen gör bara, och allt, varmvatten. Bergvärmen gör nu endast värme till våra element. För det fall bergvärmen inte klarar en extrem kyla går fjärrvärmen in och hjälper till. Tanken är nu att det nya systemet är snällare mot borrhålen, långsamt skall effektiviteten därför öka och våra kostnader gå ned, i vart fall inte gå upp!

Det nya fjärrvärmesystemet klarar hela fastighetens behov av varmvatten samt värme, i alla väderlekar. Kan vara tryggt att veta då bergvärmen trots allt är 10 år gammal och numera har mindre effektiva borrhål.

Vi fortsätter utreda och trimma så att vi får en skön jul allihop!

sv_SESvenska