Kategorier
Om föreningen

Värmeväxlaren

Nu är den nästan 30 år gamla värmeväxlaren utbytt. Vi har fått ett modernt system som väsentligen förbättrar vårt sätt att värma varmvatten samt värma huset. Det är, som kommunicerats tidigare, en stor investering, ca 500 000 kr, men den gamla anläggningen läckte samt att funktionen i dåtidens konstruktion inte var lika effektiv. Vi får dessutom ett bättre styr och larmsystem för att optimera våra kostnader samt funktioner.

sv_SESvenska