Kategorier
Om föreningen

Julklappspapper

Viktigt inför julen! Vi kan inte slänga julklappspapper och kartonger i hushållssoporna! Det kommer bara leda till att soporna ej hämtas. Vi har 300 m till avfallsanläggningen i berget och ännu närmare till sopsorteringar, väldigt bra och priviligierat för oss!

Kategorier
Om föreningen

Värmeväxlaren

Nu är den nästan 30 år gamla värmeväxlaren utbytt. Vi har fått ett modernt system som väsentligen förbättrar vårt sätt att värma varmvatten samt värma huset. Det är, som kommunicerats tidigare, en stor investering, ca 500 000 kr, men den gamla anläggningen läckte samt att funktionen i dåtidens konstruktion inte var lika effektiv. Vi får dessutom ett bättre styr och larmsystem för att optimera våra kostnader samt funktioner.

Kategorier
Om föreningen

Passagesystem

Efter en märklig upptäckt av hur en främmande människa kom in i fastigheten konstaterades en nyhet i brist på säkerhet för vår fastighet. Den IR sändare som vanligtvis är använd vid funktionshinder eller distribution av tidningar, post och reklam, var precis en sådan som denne okände person använde för att öppna Ingemar 5. Det visade sig att varje sådan sändare har möjlighet att öppna i stort sett varje port med en sådan öppningsmekanism som vi har.

sv_SESvenska