Kategorier
Om föreningen

Passagesystem

Efter en märklig upptäckt av hur en främmande människa kom in i fastigheten konstaterades en nyhet i brist på säkerhet för vår fastighet. Den IR sändare som vanligtvis är använd vid funktionshinder eller distribution av tidningar, post och reklam, var precis en sådan som denne okände person använde för att öppna Ingemar 5. Det visade sig att varje sådan sändare har möjlighet att öppna i stort sett varje port med en sådan öppningsmekanism som vi har.

Nu har vi inlett ett byte av detta system samt nya porttelefoner. Vi kommer även att byta ut alla blippar samt gå ifrån systemet med portkod. Lite fakta:

  1. Ingemar 5. Porten skall alltid öppnas med automatiska mekanismen, inte för hand! Den aktiveras via armbågsknapp på insidan, blipp eller uppringning från utsidan. Detta spar oerhört mycket på den nya dörren, väsentligt mindre slitage!
  2. Ing 5 porten har även nyckelöppning vilket den inte haft tidigare. Det är samma nyckel som till tvätt och cykelrum. Det blir som en huvudnyckel och skall hanteras som en värdehandling. Porten skall ju kunna öppnas även vid strömavbrott.
  3. R44 öppnas manuellt men låses som förut upp med blipp eller att ringa den man besöker. Glömmer man blipp kan man alltid ringa sig själv eller den i familjen som har sin telefon registrerad så kan denne öppna, precis som förut.
  4. Öppningsmekanismen på Ing 5 kommer också styras av en ny radiodel som är individuell för vår fastighet. Alla gamla IR öppnare kommer därmed vara ur funktion.
  5. Detta innebär att post, reklam samt tidningsbud får kvittera ut separata blippar som blir spårbara i sitt användande. Det gäller båda portarna.
  6. Hantverkare kommer in via speciell låneblipp, från låsansvarige i föreningen, eller att via porttelefon ringa för öppnande. Gäller båda portarna.
  7. Alla får nya blippar. Bytet till dessa kommer att kommuniceras separat. Gäller båda portarna.
  8. De nya porttelefonerna kommer att ha våra namn inskrivna och man skrollar fram till rätt namn och därefter trycker man på ring upp. Det ringer då hos det numret man valt att registrera och den personen kan då öppna. Båda portarna.

Detta är första steget i att väsentligen öka säkerheten i fastigheten. Uppenbarligen finns en mängd IR öppnare på drift i stan och som egentligen borde kontrolleras av post, reklam och tidningsutdelare. Nu försvinner detta problem för oss och det känns skönt att få kontroll på en sådan allvarlig men hittills okänd faktor.

Vi kommer även sätta blippöppnare från gården in till Ing 5, från R44 når man idag hela fastigheten utan blipp. I övrigt kommer blippsystemet fungera som tidigare för access till soprum, garage etc.

sv_SESvenska