Kategorier
Om föreningen

Hemförsäkring

Föreningens fastighetsförsäkring förändras. Vi har nu i de sista dagarna av året hittat bästa alternativet på den fortsatta försäkringen för fastigheten samt de ansvarsförsäkringar den kräver.

Du behöver se över ditt egna bostadsrättstillägg i din försäkring.

Beslutet är att vi ligger kvar hos försäkringsbolaget Protector men med en omförhandlad försäkring.

Förändringen innebär att vi tar bort Bostadsrättstillägget ur fastighetens försäkring. Anledningen till det är två:

  1. Alla försäkringsbolag inför kraftiga höjningar av försäkringspremierna, framför allt för Brf:er. Vår försäkringsagent Bolander & Co AB har genomlyst marknaden för att hitta bästa försäkringen att fortsätta med och det blev Protector igen. Pris mot innehåll, klart bäst.
  2. Trots detta så har även Protector stora höjningar och vi tittade på moment som kan tas bort och det blev Bostadsrättstillägget. Det tillägget har de flesta boende ändå i sin hemförsäkring varför det uppfattades som onödigt att föreningens policy skall täcka det. Det tas därför bort ur vår fastighetsförsäkring.

Generellt kan man säga att vid exempelvis en vattenskada i en bostadsrätt täcker Brf:s försäkring allt som har med stomme och byggnad att göra. Bostadsrättstillägget täcker därefter alla ytskikt i den egna bostaden. Det är en mycket allmän beskrivning men den ger en bild av ansvarsfördelningen.

Föreningen kan inte kräva att alla skall ha detta tillägg men man skall vara medveten om att det personliga betalningsansvaret för den enskildes del av varje skada finns där även om man inte har tillägget i sin hemförsäkring. Läs noga hur en sådan försäkring fungerar, det är värt att veta.

Om ni inte har en sådan, och med anledning av det personliga betalningsansvaret, råder vi er starkt att teckna detta tillägg i er hemförsäkring. Sker oftast och lättast med ett samtal till det försäkringsbolag man har.

Bostadsrättstillägget via Brf:s försäkring upphör 2020-01-01.

sv_SESvenska