Kategorier
Om föreningen

Internet & TV-avgift

Beslut har tagits om att helt slopa den internet och TV-avgift om 225 kr som föreningen tar ut av medlemmarna.

gammal tv

Avgiften slopas from 1 januari 2021. Som tidigare redovisats har föreningen en lägre utgift än vad som tas ut. Anledningen till den högre avgiften var att bygga kassa till en investering för installation av nya kablar för internet i huset Ingemarsgatan 5. Det har dock visat sig svårt att hitta en rimlig lösning, dvs en bra teknisk lösning till en vettig investering. Dessutom är de gamla 5E kablarna dugliga till mer än 100/100 Mbit och av det skälet har styrelsen beslutat att vänta med nya kablar.

Detta tillsammans med att vårt baspaket för TV med Comhem i dagsläget, och efter slopandet av de analoga kanalerna, är minimalt och som dessutom går ut i mars, ger grund för att slopa avgiften för TV och internet. Det innebär en intäktsminskning på 113 400 kr på årsbasis men att utgifterna ligger kvar på 50% av det fram till mars då utgiften för TV försvinner eller ersätts av nytt abonnemang. Internet fortsätter i sitt nuvarande abonnemang ytterligare två år.

Kategorier
Om föreningen

Ny Förvaltare-Storholmen

Vi börjar så smått att komma igång med vår nya förvaltare Storholmen och det bådar verkligen gott! Många saker som kommer att bli enklare för alla inklusive styrelsearbete i vissa fall. Att det dessutom innebär en besparing på ca 35’ kr per år gör det än mer inspirerande.

Med ny förvaltare så kommer nya hyresavier för sista kvartalet ut nu i dagarna.

Storholmen kommer även att utarbeta en ny underhållsplan för våra fastigheter. Den kommer ligga till grund för hur investeringstakten framöver kommer att se ut och blir därför ledan i den försiktiga program av underhåll och förbättring som nämnts ovan.

sv_SESvenska