Beskrivning

Föreningen äger och förvaltar fastigheten sedan den 7 november 2001 och omfattar 40 bostadslägenheter, en kontorslokal samt garage (med 25 platser). Samtliga lägenheter är upplåtna med bostadsrätt

Fastigheten är belägen Ingemarsgatan 5/Roslagsgatan 44 i Stockholm, Johannes församlingByggnaden är uppförd 1969 och består av ett flerbostadshus. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till 3 441 kvm samt 236 kvm kontorsarea. Tomten omfattar 842 kvm

Föreningens Ekonomiska plan är registrerad den 2001-10-12. Ny ekonomisk plan har registrerats den 2006-05-12

sv_SESvenska