Kategorier
Från styrelsen

Planerat elarbete 15 maj

Som en del i att säkerställa stabil och pålitlig strömförsörjning i vår fastighet kommer ett jobb att utföras: Måndagen 15 Maj 2023 mellan kl. 09:00-16:00

Bakgrunden till detta är att våra värmepumpar behöver en stabil elförsörjning och pga. detta måste vi bygga om fastighetens el-central för att säkerställ driften.

I arbetet ingår det att fastighetselen måste brytas vilket innebär att tex hissar, ladd-punkter, belysning i allmänna utrymmen, tvättstuga, garageport ej kommer att fungera. Elen kommer troligtvis ej vara avstängd hela tidsperioden men ifall fel uppstår så måste det finnas tid för felsökning.

sv_SESvenska