Kategorier
Om föreningen

Ingen mer portkod

Angående portkod Ingemarsgatan 5 och Roslagsgatan 44

Fredagen den 3:e april, 2020, på eftermiddagen tas portkoden bort i båda våra entréer, dvs det som kallas yttre skalskyddet.

Därefter är det enbart med blipp eller ringa upp via porttelefon som entrédörrarna öppnas.

Inre skalskyddet, dvs dörrar till gården, garage, soprum samt förråd kan även i fortsättningen öppnas med kod alternativt blipp.

Porttelefonen fungerar med andra ord som idag förutom att koden tas bort. Mellan kl 07.00–21.00 skrollar man i porttelefonen till namnet på den man besöker och ringer upp med knapparna. Porttelefonen ringer upp till er mobil från 08–4418495 och ni öppnar med 5 eller stjärna.

Före kl 07.00 och efter 21.00 alla dagar i veckan måste besökare kunna knappa in hela det telefonnummer som den de besöker har loggat i porttelefonen, då kan den boende skall bli uppringd och öppna porten.

Man kan, via telefonen, även tala med den som står vid porttelefonen om man är osäker på vem som vill komma in. En mycket bra vana är att aldrig slentrianmässigt öppna, det ökar säkerheten väsentligt i vår fastighet.

Med mobil är det lätt att på distans släppa in hantverkare utan att lämna ut sin blipp. Då behöver man bara lämna ut nyckel till lägenhetsdörren, lätt och bekvämt.

Det kommer att finnas nya låskolvar med helt nya nycklar i entrédörrarna även i framtiden. De nycklarna är enbart till för att kunna öppna dörrarna vid strömavbrott under en längre tid. Normalt har porttelefonen ett batteri som håller minst 48 timmar.

Styrelsen samt fastighetsförvaltaren har dessa nycklar.

Påminner också om att dörren på Ingemarsgatan är automatisk. För att mekaniken samt ytskikten skall hålla måste vi alltid använda automatiken. Öppna på vägen ut med trycket på väggen till vänster, samt vid öppning utifrån invänta den automatiska öppningen. Rycker man upp dörren utifrån eller trycker upp den inifrån så belastar man infästningar och mekanism onödigt mycket. Systemet är valt för att man inte skall behöva ta i dörren och det är ju i alla fall en fördel i dessa tider med risk för smitta.

Automatiken gör att dörren får en längre livslängd och håller sig snyggare när man inte trycker upp den med en fot eller pirra med byggmaterial, därav automatiken.

Det kan ibland uppfattas som en något långsam öppning men automatiken är ställd på snabbaste öppning samt kortaste öppningstid som går att få.

sv_SESvenska